Velkomen til Breim!

Denne nettsida er ei samleside for ting som skjer i Breimsbygda.

Tips oss gjerne om vi har gløymt noko!! 😀

#breimsbygda

Siste saker

Framtidsverkstad i Breim

Bustadutvikling Dei viktigaste grepa innan tema (gruppelappar): Ein meir aktiv bustadpolitikk: Marknadsføring Heimeside, profilering Definere kven som har ansvaret/bør ha ansvaret for tomtepolitikken Utleigeleiligheter, kombinasjon av kommunale og private Alternativt...

les mer

Dronepilot og fotograf: Runar Sandens

Breim

Reed

Kontakt oss:

Denne sida er laga av Reedesign AS. Ynskjer du å kome i kontakt med oss eller tipse oss om om forbedringar, kontakt oss her.